fbpx

Kun kädentiet tulevat ajankohtaiseksi (kappaleen halkaisijan ollessa 61 cm (S), 64 cm (M), 66 cm (L), ohjeistuksen niihin löydät Virkataan yhdessä! osan 3 lopusta.

29. krs: 3 ketjusilmukkaa (= 1. pylväs), jätä 1 pylväs väliin, tee 1 pylväs seuraavaan pylvääseen, *tee 6 seuraavaan pylvääseen kuhunkin 1 ketjusilmukka ja 1 pylväs, 1 ketjusilmukka, virkkaa 3 pylvästä yhteen siten, että 1. pylväs tulee seuraavaan pylvääseen, jätä 1 pylväs väliin, tee seuraava pylväs kiinteään silmukkaan, jätä 1 pylväs väliin, tee viimeinen pylväs seuraavaan pylvääseen*, toista *-*, mutta kerroksen viimeisen 3 yhteen virkatun pylvään sijaan tee 1 pylväs kerroksen 2. viimeiseen pylvääseen, sulje kerros piilosilmukalla kerroksen 1. pylvääseen.

KUVA 10


30. krs: tee 1 piilosilmukka ketjusilmukkaan, 1 piilosilmukka pylvääseen, 1 piilosilmukka ketjusilmukkaan, 1 ketjusilmukka *tee pylväsviuhkan keskimmäisiin 7 silmukkaan (alkaen seuraavasta pylväästä) 1 kiinteä silmukka kuhunkin, 7 ketjusilmukkaa, jätä väliin 1 pylväs, 3 yhteen virkattua pylvästä, 1 pylväs sekä näiden ympärillä olevat ketjusilmukat*, toista *-* vielä 24 kertaa, sulje piilosilmukalla 1. kiinteään silmukkaan.

KUVA 11

31. krs: siirry piilosilmukalla 2. kiinteään silmukkaan, tee 1 ketjusilmukka *virkkaa 5 kiinteää silmukkaa alkaen 2. kiinteästä silmukasta, jätä 1 kiinteä silmukka väliin, virkkaa 12 pylvästä ketjusilmukkakaareen, jätä 1 kiinteä silmukka väliin*, toista *-* vielä 24 kertaa, sulje piilosilmukalla 1. kiinteään silmukkaan.

32. krs: virkkaa piilosilmukka seuraavaan silmukkaan, 1 ketjusilmukka, *tee 1 kiinteä silmukka keskimmäiseen kiinteään silmukkaan, 12 pylvästä (1 kuhunkin pylvääseen)*, toista *-* vielä 24 kertaa, sulje piilosilmukalla alun 1. kiinteään silmukkaan.

33. krs: 3 ketjusilmukkaa (= 1 pylväs), 1 pylväs seuraavaan pylvääseen, *tee 10 seuraavaan pylvääseen kuhunkin 1 ketjusilmukka ja 1 pylväs, tee 1 ketjusilmukka, virkkaa 3 pylvästä yhteen (seuraavaan pylvääseen, kiinteään silmukkaan ja pylvääseen)*, toista *-* kerros loppuun, mutta viimeisen 3 yhteen virkatun pylvään sijaan tee 1 pylväs, sulje kerros piilosilmukalla alun 1. pylvääseen.

34. krs: 1 piilosilmukka ketjusilmukkaan, 1 piilosilmukka pylvääseen. Jatkossa tällä kerroksella virkataan vain pylväisiin, ketjusilmukat jätetään väliin. Tee 4 ketjusilmukkaa (= 1 pylväs ja 1 ketjusilmukka), *tee 9 seuraavaan pylvääseen 1 pylväs ja 1 ketjusilmukka kuhunkin, jätä 3 yhteen virkattua pylvästä väliin, tee 1 pylväs seuraavaan pylvääseen, 1 ketjusilmukka*, toista *-* kerros loppuun, mutta viimeisen pylvään ja ketjusilmukan sijaan sulje kerros piilosilmukalla alun 3. ketjusilmukkaan.

35. krs: siirry 5 piilosilmukalla 3. ketjusilmukkaan. Tällä kerroksella virkataan jatkossa vain ketjusilmukoihin, pylväät jätetään väliin. *Tee 5 ketjusilmukkaa, 1 kiinteä silmukka seuraavaan ketjusilmukkaan, 6 ketjusilmukkaa, jätä 1 ketjusilmukka väliin, 1 kiinteä silmukka seuraavaan ketjusilmukkaan, 5 ketjusilmukkaa, 1 kiinteä silmukka seuraavaan ketjusilmukkaan, jätä 2 ketjusilmukkaa väliin, tee 8 pitkääpylvästä seuraavaan ketjusilmukkaan, jätä 2 ketjusilmukkaa väliin, 1 kiinteä silmukka seuraavaan ketjusilmukkaan*, toista *-* kerros loppuun, mutta viimeisen kiinteän silmukan sijaan sulje kerros piilosilmukalla alun 1. ketjusilmukkaan.

36. krs: siirry piilosilmukoilla ketjusilmukkakaaren keskelle, 1 ketjusilmukka, 1 kiinteä silmukka samaan ketjusilmukkakaareen, *3 ketjusilmukkaa, 1 kiinteä silmukka seuraavaan ketjusilmukkakaareen, 3 ketjusilmukkaa, 1 kiinteä silmukka samaan ketjusilmukkakaareen, 3 ketjusilmukkaa, 1 kiinteä silmukka seuraavaan ketjusilmukkakaareen, 3 ketjusilmukkaa, tee pylväsviuhkan 2 keskimmäiseen pylvääseen kiinteä silmukka, 3 ketjusilmukkaa, 1 kiinteä silmukka seuraavaan ketjusilmukkakaareen*, toista *-* kerros loppuun, mutta viimeisen kiinteän silmukan sijaan sulje kerros piilosilmukalla alun 1. ketjusilmukkaan.

37. krs: siirry piilosilmukalla ketjusilmukkakaareen, 1 ketjusilmukka, 1 kiinteä silmukka samaan ketjusilmukkakaareen, *6 ketjusilmukkaa, jätä ketjusilmukkakaarten välissä oleva 3:n ketjusilmukan nyppylä väliin, 1 kiinteä silmukka seuraavaan ketjusilmukkakaareen, tee 3 seuraavaan ketjusilmukkakaareen kuhunkin 6 ketjusilmukkaa ja 1 kiinteä silmukka*, toista *-* kerros loppuun, mutta viimeisen ketjusilmukkakaaren ja kiinteän silmukan sijaan tee 3 ketjusilmukkaa ja 1 pylväs alun 1. kiinteään silmukkaan.

38. krs: *virkkaa 4 ketjusilmukkaa, 1 kiinteä silmukka seuraavaan ketjusilmukkakaareen, toista *-* kerros loppuun, mutta viimeisen kiinteän silmukan sijaan sulje kerros piilosilmukalla edellisen kerroksen päättävään pylvääseen (työssä on nyt 100 4:n ketjusilmukan kaarta).

39. krs: 1 ketjusilmukka, *4 kiinteää silmukkaa ketjusilmukkakaareen, 1 kiinteä silmukka kiinteään silmukkaan*, toista *-* kerros loppuun, mutta tee viimeiseen ketjusilmukkakaareen vain 3 kiinteää silmukkaa, sulje piilosilmukalla alun kiinteään silmukkaan.

KUVA 12

Halkaisija on nyt n. 55 cm.